Belangenverstrengeling, omkoping en fraude …

Verzekeraars en banken schatten deze risico’s vaak niet goed in concludeert toezichthouder DNB.

Verzekeraars en banken gaan voorbij aan de corruptierisico’s die te maken hebben met de eigen organisatie, de bestuurders en de medewerkers.
Ook wordt onvoldoende rekening gehouden met het risico dat gemoeid is met het zakendoen met (internationale) derde partijen, zoals tussenpersonen en agenten.

In een recent onderzoek bij een groep van dertien banken en verzekeraars kwam aan het licht dat het risico van corruptie wel wordt herkend maar onvoldoende wordt opgepakt.
Verzekeraars en banken zien het corruptierisico vooral als een risico dat is verbonden aan de cliënten van de onderneming.

In de financiële sector doen zich nog steeds met enige regelmaat incidenten voor die wijzen op een tekortschietende integriteit en die het vertrouwen van het publiek in banken en verzekeraars  de sector flink op de proef stellen. Verzekeraars en banken schieten vaak te kort bij hun eigen integriteitsrisico’s.

DNB heeft good practices bestrijden corruptie gepubliceerd die verzekeraars en banken zullen helpen om corruptie, in de vorm van omkoping en belangenverstrengeling en fraude  in eigen organisatie te bestrijden. Als rode draad geldt hierbij de risicobeheersingscyclus die DNB als standaard voorstelt, gebaseerd op een systematische analyse van corruptierisico’s door de onderneming.

Financiële ondernemingen moeten de schijn van belangenverstrengeling en belangenverstrengeling van hun bestuurders en medewerkers voorkomen.

Veel financiële instellingen beschikken volgens DNB niet over een integrale integriteitsrisicoanalyse. Het is zorgwekkend dat 80 % van de analyses niet voldoet aan de eisen die DNB hieraan stelt. “DNB vindt het zorgwekkend dat dit cruciale onderdeel bij zoveel instellingen niet op orde is”, aldus de centrale bank. Sinds de affaires als de rentemanipulatie bij Rabobank, houdt DNB strenger toezicht op integriteit bij financiële instellingen. Het is overigens wettelijk verplicht een analyse te maken van hun integriteitsrisico’s.
Daarom heeft DNB good practices gepubliceerd als leidraad voor integriteitsrisicoanalyses. In 2016 zal de toezichthouder DNB opnieuw integriteitsrisicoanalyses opvragen.

Bron: DNB

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *