“Job done” of uitgerangeerd op commercieel vlak

Kennis
Nederland is goed opgeleid voor wat betreft generiek, vakmatig schadeherstel. Vakmatig schadeherstel, gewoon puur het carrosseriewerk, zoals het plaatwerk, deelreparaties maken, lassen, uitdeuken. Juist omdat Nederland betrekkelijk goed op generiek schadeherstel is opgeleid, zouden ze voldoende moeten hebben aan equipment en technische informatie. Hoe moet je iets doen, waar moet ik doorhalen/doorsnijden, waar verbinden, wat verbinden, hoeveel verbindingen etc..

“Job Done”
Het enige dat de schadehersteller nog moet hebben is goede equipment en goede technische informatie.
Als we over voorbewerken en spuiten praten, hebben we het over goede materialen, goede gereedschappen en goed opgeleid zijn, dus “job done”!

AST – Technisch schadeherstel
Met AST kom je op het technische. AST is het pijnpunt in de schadeherstelbranche. Sowieso moeten we zorgen, ongeacht het merkgerichte-  of universele kanaal, dat we allemaal goed opgeleid zijn. Je hebt kennis nodig, en die kennis zal je in huis moeten hebben.

Bewust goed of bewust fout repareren
Als je goed opgeleid bent, dan ben je bewust.
En als je dus een reparatie uitvoert – je bent opgeleid en je bewust van wat je doet – dan maak je dus of bewust een goede reparatie, of je maakt bewust fouten, want je hebt de kennis.
Jij kan dan beoordelen of je het goed doet. Omdat je de kennis en ervaring hebt doe je het dus bewust goed of bewust fout. Want al die andere aspecten zijn aanwezig: de equipment, de technische informatie en jij hebt de kennis. Logisch toch!

Dus die hele strijd die zich nu afspeelt is puur een commercieel stuk in de merkprofilering, het zit niet in de techniek. Je kunt het stukje merkprofilering beter eruit laten. We moeten ons behouden dat we niet verzeild raken in de discussie tussen merkgericht als universeel. Het moet niet zo zijn dat het merkgericht zegt: “wij doen het beter”!

Natuurkundige- en werkbouwtuigkundige principes
De hele autotechniek en autoschadeherstel berust zich op natuurkundige- en werkbouwtuigkundige principes. Als je een diagnose stelt aan een merk auto dan maak je gebruik van natuurkundige principes. Als je de accuspanning meet, meet je hoeveel volt erin zit. Dus dan is het niet een natuurkundig grootheid (gegeven) oftewel eenheid van een merk.

Het merkgerichte kanaal zou zeggen: “ja maar, dat moet je met onze apparatuur meten, dan is het pas goed.” Maar omdat het een natuurkundige eenheid is kan het net zo goed gemeten worden met een voltmeter van de Hema. Het resultaat is hetzelfde. Het merkgericht kanaal is in staat om deze meting met de Hema voltmeter te diskwalificeren terwijl het resultaat hetzelfde is.

De kwaliteit van de puntlas is het resultaat
Het merkgericht kanaal zegt: “die verbindingen (puntlassen) moet je doen met door mij erkende en goedgekeurde puntlasapparatuur.” Maar met een ander goedgekeurd apparaat kun je hetzelfde resultaat bereiken. Het merkgerichte kanaal zal een verbinding met niet door hun goedgekeurde apparatuur gemaakt diskwalificeren. Onzin, daar het resultaat hetzelfde is, en dat is de kwaliteit van de puntlas.

Fabrikanten zijn erop gericht hun merkgerichte kanaal te versterken. Dat is ook logisch. Het universele kanaal moet zorgen dat zij minimaal gelijkwaardig of hoger is opgeleid, op de generieke, natuurkundige en werktuigbouwkundige principes. Daarentegen moeten de universele schadeherstelbedrijven juist ervoor zorgen dat ze gelijkwaardig of beter opgeleid zijn dan het merkgerichte kanaal, anders kunnen zij zich niet standhouden.

Commerciële speelveld
Lukt het niet voor het universele kanaal zich stand te houden? En zijn ze goed opgeleid, hebben de kennis en goede uitrusting in huis?
Dan speelt het spel zich af op commercieel vlak en dan worden ze op commercieel vlak uitgerangeerd. Dus dan moet je als universele dat commerciële vlak aanpakken. Hoe ga je je in het commerciële speelveld manifesteren en profileren als universeel? Dat is waar de universele branche zich over buigen. Ben je terdege bewust dat dit de enige zwakke plek is.

 

De Schadeherstelbranche

Keuzes maken
Autoschadeherstellers moeten zelf keuzes kunnen maken, maar wel aan de hand van de juiste informatie.
Het spel speelt zich al lange tijd af op het commerciële en financiële vlak, onafhankelijk van het technische aspect.
Het is commercie boven alles, zelfs boven veiligheid en kwaliteit.

De juiste keuze is een gedurfde keuze
Aan de hand van juiste informatie kan een schadehersteller individueel pas de beste keuzes maken. Maar veel schadeherstellers vertrouwen nu vaak op medewerkers van externe partijen die veelal hun eigen ding doen, dubbele agenda’s hebben en daardoor niet eerlijk tegen je zijn. Werkend voor corporate organisaties, waar het gaat om de hoeveelheid omzet die ze nog over de rug van de schadehersteller kunnen verdienen. Deze mensen hebben niet het beste voor met de schadeherstelbedrijven, het zijn tenslotte commerciële marktbewegingen.

Neutraal positioneren in de markt
De strijd waar het nu om gaat is eigenlijk alleen maar op het commerciële vlak tussen het merkgericht – en universele kanaal, maar ook verzekeraars natuurlijk en de brancheorganisatie(s), zelfs leveranciers bemoeien zich ermee. En als het om commercieel gaat dan gaat het dus om geld. Geld is een belang,  maar het belang geld zegt niks over de technische kwaliteit van een reparatie. Dat is heel iets anders. Dit is appels met peren vergelijken.

Technisch aspect

Het technische aspect is superbelangrijk, en in principe maakt het niet uit of je een merkgerelateerd- of universeel schadeherstelbedrijf bent.
Het merkgerichte kanaal profileert zich op commerciële speerpunten als: “wij kennen uw auto; wij kennen uw merk als geen ander; onze mensen zijn er voor opgeleid; wij hebben de speciale apparatuur”. Maar dat wil niet zeggen dat de universele schadeherstelbedrijven deze kennis niet hebben. Daarom is het zo belangrijk dat deze goed geschoold zijn en (bij)blijven.

Conclusie
De schadeherstelbranche zijn alle schadeherstelbedrijven, vakmensen, specialisten, en het is een ambacht.
Als je de schadeherstelbranche puur vanuit het technische oogpunt bekijkt en analyseert, en dus niet vanuit de commercie, dan is het feit dat je drie kernzaken nodig hebt om  kwalitatief goed schadeherstel te leveren:

1)     kennis en kunde (vakmanschap)
2)    equipment
3)    technische informatie

Ongeacht of het een dealerkanaal, merkgericht kanaal of universeel kanaal is, ze hebben allemaal kennis nodig.
Kennis daar draait het om!

 

Schadeherstel – het roer moet om!

Waarom doe je wat je nu doet, en waarom doe je het op deze manier? Als je morgen de kans krijgt om opnieuw je schadeherstelbedrijf te starten, vertel mij dan eens precies in detail hoe dit schadeherstelbedrijf eruit ziet. Waarom afwachten in plaats van doen?!

Grote organisaties zijn ten dode opgeschreven.
Ze zijn te log om zich aan te passen aan een nieuwe tijd. En echte innovatie zal nooit komen van de grootste bedrijven. De beste bedrijven worden opgericht op een zolderkamer of in de garage met goede ideeën om de wereld te veranderen. Passie, expertise en gedrevenheid in waarin jij als vakman echt geloofd. Ga vanuit je eigen kracht werken. Waarom doen we alles zoals we het nu doen? Laat je niks wijsmaken door anderen, maar vertrouw op je eigen expertise en kennis. Als we allemaal geloven in wat de “pakken” zeggen, dan wordt het je waarheid. Maar in deze huidige “heers en verdeel” cultuur kunnen wij gezamenlijk een doorbraak bewerkstelligen. Niet als individu, maar door te staan waar we altijd voor hebben gestaan – vakmanschap. En als je eerlijk bent: stop met je vakmanschap te verloochenen!

De huisvestigingskosten rijzen de pan uit voor grote schadeherstelbedrijven in vaak prachtige glazen paleizen. Deze grote bedrijven hebben zich in het verleden aangesloten bij schadeketens, welke georganiseerd vanuit militaire principes, gericht op het winnen van de oorlog en het verzamelen van bezit, financieel ondersteund door externe partijen die hier ook weer belangen in hebben. De geschiedenis toont dit al eeuwenlang aan. Op het moment dat je schadeherstelbedrijf groeit, komt de “old boy’s club” binnen en is het gedaan met je wijsheid en passie. Er wordt geroepen even aan de kant jongens, voortaan is dit een serieus bedrijf. Er wordt geld verzameld waarvan overnames worden gepleegd waarvan niemand weet of ze nodig zijn. Macht en ego overheersen en er wordt ingespeeld op angst. Ja maar, en wat als ik de boot mis.

Het is belangrijk de juiste vragen te stellen en door te vragen.
Tot nu toe losten we uitdagingen op door slim te handelen. Maar slim is niet meer genoeg om te overleven. Onze kleine kinderen blijven doorvragen. Leer hiervan, en vraag ook door. Vraag naar het waarom van de manier waarop zaken geregeld zijn. De eerste keer zal degene het antwoord klaar hebben, de tweede keer zal het al moeilijker worden, en het derde antwoord, zal je nooit geven worden. Die laatste vraag moet ertoe leiden dat je vastgeroeste patronen kunt loslaten.

Resultaat bepaalt.
Waarom zou je jaarlijks hogere targets stellen? Als je volgend jaar meer schadeomzet wil hebben zal dat leiden tot een grotere belasting van alle medewerkers. En waarvoor? Voor meer winst. Dat lijkt slim. Allereerst laten de schadeherstellers zich nog steeds misleiden door te kijken naar omzet. Maar wat heb je aan omzet als je eind van het jaar onderaan de streep niks overhoud, of nog erger alleen maar verlies draait.

Waarom zou je überhaupt mensen aannemen? Omdat je ze dan volledig onder controle hebt? Alsof parttimers en freelancers meteen met bedrijfsgeheimen naar de concurrent stappen? Zo zitten mensen niet in elkaar. Als we een nieuw bedrijf starten vragen we ons altijd af: wie moeten we echt voor de lange termijn aannemen? Dat is dan hooguit 10 tot 15 procent van de mensen. Het is veel slimmer om alles in te kopen: mensen, kennis, productiecapaciteit. Je hebt alleen de mensen nodig die de strategie uitzetten voor de lange termijn, plus de mensen die alle outsourcedeals sluiten en de kennis moeten hebben van de markt, de techniek en het bedrijf zelf.

De managers weten niet beter en zijn bang om hun comfortzone te verlaten. Maar langzaam maar zeker zullen ze uitsterven, als ze zich niet aanpassen.

Werk vanuit je eigen kracht en laat je niet misleiden door de “pakken” die het zogenaamd allemaal beter weten. Het is de heers en verdeel cultuur die wij met elkaar gaan doorbreken. 

Het jaar van de ondernemer in de schadeherstelbranche

De start van het nieuwe jaar is ideaal om eens te sparren met jezelf. Probeer het gevoel weer eens terug te halen. Het eerste moment dat je de huurovereenkomst  tekende en de sleutel van je autoschadeherstelbedrijf in ontvangst nam.

Waarom ben je juist op dat moment ondernemer geworden?
Was het je passie, je gedrevenheid of je vakmanschap? Of omdat je zelf kon bepalen? Niemand meer die jou ging vertellen wat je moet doen? Of was het dat je niets meer wilde doen, waar je zelf niet achter stond?

Dit wordt het jaar van de ondernemer. Zelf weer eigen keuzes maken. Keuzes niet gebaseerd op angst, maar keuzes genomen op basis van gezond verstand en eigen inzicht. Vanuit je eigen kracht, weer ondernemer worden en zijn. Begrijp waarom je ondernemer bent geworden en haal dat gevoel, en die drive weer terug.

Het erkennen van je eigen identiteit is de eerste stap naar het herkennen van het onderscheidend vermogen van jouw schadeherstelbedrijf. Het is een mooi continue proces wat weer leidt tot vertrouwen en ambitie. De consument wil heel graag aan de slag met een bedrijf dat enerzijds herkenbaar voor ze is en anderzijds het verschil maakt in de markt.

Veel autoschadeherstelbedrijven hebben hier geen of te weinig aandacht voor. Ze zijn te ver verwijderd geraakt van de oorsprong van het ondernemerschap. Het is te ingewikkeld geworden. Angst overheerst. Je bent niet meer uniek, en velen zijn ook nog eens afhankelijk geworden van de contracten met verzekeraars, de schadeketen, en al die andere die partijen die jij hebt toegestaan in jouw autoschadeherstelbedrijf.

Dus als jij weer je unieke eigenschappen naar voren haalt, en de identiteit van je bedrijf weer duidelijk is voor iedereen, leidt dit automatisch tot onderscheidend vermogen. En voor de duidelijkheid, uniek zijn betekent niet: tevredenheid, kwaliteit, de snelste, de beste, de grootste of de goedkoopste zijn.

Kernwaarden zijn een weerspiegeling van de identiteit en moeten het autoschadeherstelbedrijf en haar klanten dienen. Dit laatste gebeurt dus niet altijd!  De mensen in je autoschadebedrijf leven en werken naar de kernwaarden van jouw bedrijf. Als je wat zachtere sociale waarden mist, dan zal het verloop van mensen hoog zijn. En dit leidt weer tot afstand naar mensen. Dus onsamenhangende, incomplete of onrealistische kernwaarden, zijn de tegenpolen van een optimale, ideale samenstelling zijn die het autoschadebedrijf dienen. Deze moeten consistent zijn.

De eigen identiteit van jouw als ondernemer moet leidend hierin zijn. Zonder ondernemerschap is er geen actie, geen betekenisvolle groei en overheerst angst.

Kernbegrippen die het ondernemerschap ook bedienen zijn:
Compassie – je kunnen inleven, luisteren en begrip tonen. Het geeft je het vermogen waarde toe te voegen aan het leven van mensen. Het zorgt dat je mensen centraal stelt, ethisch leiderschap toont en behoeften aanvoelt.
Humor –  je kan relativeren en je hebt plezier in je werk. Het geeft je dynamiek, energie en jeugdigheid. Dit is waar je je bed voor uitkomt, ontplooi je ideeën, en samen wilt werken zonder je identiteit te verliezen,  en een cultuur bewaart die verandering omarmt.
Kracht – je hebt vertrouwen, doorzettingsvermogen en je bent consequent. Kracht geeft je het vermogen ergens voor te durven kiezen, het te doen, ervoor te staan, en daaraan vast te houden.

Autoschadeherstelbedrijven die afglijden, verliezen op één van deze 3 kernwaarden terrein.

Ik nodig je uit eens te kijken welke van deze kernwaarden bij jou als ondernemer minder uit de verf komen. Welke verschillen ga je ervaren als je weer echt ondernemer wordt?