Belangenverstrengeling, omkoping en fraude …

Verzekeraars en banken schatten deze risico’s vaak niet goed in concludeert toezichthouder DNB.

Verzekeraars en banken gaan voorbij aan de corruptierisico’s die te maken hebben met de eigen organisatie, de bestuurders en de medewerkers.
Ook wordt onvoldoende rekening gehouden met het risico dat gemoeid is met het zakendoen met (internationale) derde partijen, zoals tussenpersonen en agenten.

In een recent onderzoek bij een groep van dertien banken en verzekeraars kwam aan het licht dat het risico van corruptie wel wordt herkend maar onvoldoende wordt opgepakt.
Verzekeraars en banken zien het corruptierisico vooral als een risico dat is verbonden aan de cliënten van de onderneming.

In de financiële sector doen zich nog steeds met enige regelmaat incidenten voor die wijzen op een tekortschietende integriteit en die het vertrouwen van het publiek in banken en verzekeraars  de sector flink op de proef stellen. Verzekeraars en banken schieten vaak te kort bij hun eigen integriteitsrisico’s.

DNB heeft good practices bestrijden corruptie gepubliceerd die verzekeraars en banken zullen helpen om corruptie, in de vorm van omkoping en belangenverstrengeling en fraude  in eigen organisatie te bestrijden. Als rode draad geldt hierbij de risicobeheersingscyclus die DNB als standaard voorstelt, gebaseerd op een systematische analyse van corruptierisico’s door de onderneming.

Financiële ondernemingen moeten de schijn van belangenverstrengeling en belangenverstrengeling van hun bestuurders en medewerkers voorkomen.

Veel financiële instellingen beschikken volgens DNB niet over een integrale integriteitsrisicoanalyse. Het is zorgwekkend dat 80 % van de analyses niet voldoet aan de eisen die DNB hieraan stelt. “DNB vindt het zorgwekkend dat dit cruciale onderdeel bij zoveel instellingen niet op orde is”, aldus de centrale bank. Sinds de affaires als de rentemanipulatie bij Rabobank, houdt DNB strenger toezicht op integriteit bij financiële instellingen. Het is overigens wettelijk verplicht een analyse te maken van hun integriteitsrisico’s.
Daarom heeft DNB good practices gepubliceerd als leidraad voor integriteitsrisicoanalyses. In 2016 zal de toezichthouder DNB opnieuw integriteitsrisicoanalyses opvragen.

Bron: DNB

“Uw autoverzekering kan stukken goedkoper!”

Hoe serieus moeten wij autoverzekeraars nog nemen?
In het nieuws afgelopen donderdag 9 juli komt het bericht langs dat de kans groot is dat de premie voor een autoverzekering omhoog gaat. Verzekeraars dreigen in de problemen te komen omdat er veel meer schade wordt uitgekeerd bij de afhandeling van een verkeersongeval dan dat er binnenkomt. Het zou gaan om een tekort van driehonderd miljoen euro.

Vervolgens scheuren de gebroeders Coronel mijn woonkamer binnen

“Dames, van wie is die gele ford fiesta in de parkeergarage? Hé, daar kun je € 215,00 per jaar op besparen. Wist je dat? Tel uit je winst. Doei! Uw autoverzekering kan stukken goedkoper. Hoeveel gaat u besparen? Bereken het snel op AllSecur.nl”

Toevalstreffer?
Natuurlijk is dit een toevalstreffer. Ik begrijp dat reclameblokken op voorhand zijn ingekocht. Maar het blijft natuurlijk een mooie tegenstrijdige samenloop.

Toezichthouder De Nederlandse Bank (DNB)
“Daarmee hebben we een historisch dieptepunt bereikt, want nooit eerder werd in deze sector zoveel verlies geleden”, zegt Martijn Pols van toezichthouder DNB nog in het nieuws. Helaas vergeet hij te vermelden dat de explosieve toename van de kosten voor het AFM-toezicht op schadeverzekeraars (85 %)  door verzekeraars zelf gedragen moeten worden sinds dit jaar.

Minister Dijsselbloem heeft dit voor Toezicht DNB vastgesteld op minimaal 15 % en voor Toezicht Autoriteit Financiële Markten (AFM) op 31 % .
Voor grote verzekeraars kan dit zelfs oplopen tot 428 % extra kosten. (bron:AMweb)

En uiteindelijk zal dit weer onterecht op het “bordje” van de consument (autobezitter) terechtkomen.
Dijsselbloem bedankt!